זכויות נפגעי פעולות איבה image
הציבור בישראל חשוף כמעט בכל זמן ובכל מקום לפעולות איבה, המדינה מכירה בחובתה לפצות את מי שנגרמו לו/לה נזקי גוף ו/או נזקי רכוש בגין אירועים אלה.
בין אם מדובר על נזקים ישירים (כמו פציעה מפיגוע דקירה או מנפילת טילים) ובין אם על נזקים עקיפים (כדוגמת נזק נפשי).
פיצויים ותגמולים משולמים לנפגע שנפצע או לבני משפחתו במקרי מוות.

תגמול לנפגעי פעלות איבה עפ"י החוק
נפגעי פעולות איבה זכאים להטבות ותגמולים אשר נועדו לסייע להם בשיקום, בהחלמה ובהמשך החיים.
הפיצויים ניתנים במספר דרכים: תגמולים חודשיים; מענקים שנתיים; הוצאות שיקום; מענקים חד פעמיים וכו'. החוק שמסדיר את חובתה של המדינה לפצות נפגעי איבה הוא חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970 (חוק התגמולים).
שיעורי התגמולים הכספיים נקבעים בהתאם להוראות חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תש"יט-1959 (חוק הנכים).

האם זו פעולת איבה?
ההליך הראשון בכדי לקבל פיצוי והכרה בגין נזקי גוף בפעולת איבה הוא הכרה באירוע כפעולת איבה.
הסמכות לקבוע האם מדובר בפעולת איבה נתונה ל"רשות המאשרת" במשרד הביטחון.
לעתים מחלוקת לגבי הכרה או אי הכרה באירוע כפעולת איבה עלולה לעכב את קבלת הפיצויים.


 תנאי הזכאות לפיצויים לנפגעי פעולות איבה
המוסד לביטוח לאומי הוא האחראי על תשלום הפיצויים לנפגעי פעולות איבה. זאת בהתאם להתקיימות לפחות אחד מתנאי הזכאות הבאים:
• הנפגע הוא תושב ישראל והפגיעה ארעה בישראל (כולל יו"ש ועזה).
• הנפגע הינו בעל אזרחות ישראלית והפגיעה ארעה בישראל (כולל יו"ש ועזה).
• הנפגע נפגע מחוץ לישראל ואינו תושב ישראל, אך לא חלפה עדיין שנה מהמועד שבו הוא חדל להיות תושב ישראל.
• הנפגע איננו בעל אזרחות ישראלית אבל נפגע בישראל בעודו שוהה בה כחוק.
• הנפגע הוא תושב השטחים ללא תעודת זהות ישראלית אשר נפגע בתחומי מדינת ישראל (לא כולל יו"ש ועזה) כאשר שהותו הייתה כחוק.
• הנפגע הינו תושב חוץ אשר נפגע בחו"ל תוך כדי ובעקבות עבודתו אצל מעסיק ישראלי.

 דרגת הנכות ומשמעותה
דרגת הנכות שנקבעת לנפגע על ידי המוסד לביטוח לאומי היא בעלת משקל רב לגבי סוג והיקף הפיצויים. אם דרגת הנכות היא פחות מ-9%, הנפגע לא יהיה זכאי לתגמול חודשי או מענק.
נפגעי פעולות איבה שהוכרו בדרגת נכות של 10%-19% זכאים למענק חד פעמי, ובדרגת נכות מעל 20% הזכאות היא לתגמולים חודשיים.
כמו כן, וכפי שיוסבר להלן, לדרגת נכות משמעויות נוספות לעניין ההטבות והזכויות אשר ינתנו בהמשך.

 מגוון רחב של הטבות
פיצויים לנפגעי גוף בפעולות איבה אינם כוללים רק את ההוצאות הרפואיות והתגמולים. נפגעי פעולות איבה זכאים להטבות רבות בנושאים שונים וחשוב לדעת כיצד להתנהל בעניין זה על מנת למצות את הזכויות המגיעות לנפגע כחוק.

לדוגמה, נפגעי פעולות איבה זכאים לשיקום מקצועי וסיוע בלימודים, סיוע בפתיחת עסק עצמאי, הטבות ופטורים ברכישת דירה, טיפול פסיכולוגי, סיוע ברכישת תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות, מלווה צמוד לנכה, סיוע בהתאמת דיור לבעלי מוגבלויות, סיוע בניידות ועוד.

כל אחת מהזכויות הללו תלויה בתנאי זכאות ספציפיים אך הרעיון הוא אחיד.
נפגעי פעולות איבה זכאים לקבל מהמדינה הטבות ותגמולים שמטרתם להקל עליהם על ההתמודדות הפיזית, הנפשית, המשפחתית, החברתית והכספית.

 פנייה לעורך דין המתמחה בתחום
עורכי דין המתמחים בתחום זה הם אלה שיודעים בצורה הטובה ביותר כיצד להוציא את הזכויות המקסימליות של הנפגע ובני משפחות.
לכן חשוב מאוד כבר בשלבים הראשונים לפנות עורך דין מקצועי על מנת שילווה אתכם כבר מהשלבים הראשונים גם במקרים שבהם ברור לכל שמדובר בפעולת איבה ובפרט לפני ומול הוועדה הרפואית לקביעת דרגת נכות.

עו"ד שי ורדי -052-4303266 עו"ד אורן מלכה 050-7171040
במייל – Lawoffice@vmo10.com
וואטסאפ משרדי - זמין בכל שעות היממה 050-9097117