תאונת עבודה יכולה לקרות לכל אחד פועל בניין, עובד מטה או כל אדם אחר שנפגע במהלך עבודתו, בדרך אליה או בדרכו הביתה. תאונות עבודה הן רבות, שכיחות ויש להן תת-קטגוריות רבות. תחילה יש לטפל בנזק אשר נגרם כתוצאה מהתאונה. לאחר מכן מתחילות לעלות השאלות: מי יפצה אותי על הנזק שנגרם לי? למי צריך לפנות? האם עורך דין תאונות עבודה יכול לסייע במקרה הזה? איפה נכנס הביטוח הלאומי לתמונה והאם הוא משלם לי פיצוי? אילו עוד גורמים ניתן לתבוע? על כל התשובות לשאלות המהותיות, תוכלו לקרוא בכתבה הבאה.

מהי תאונת עבודה?

תאונת עבודה מוגדרת בסעיף 79 לחוק הביטוח לאומי נוסח משולב התשנ"ה-1995. החוק מגדיר תאונת עבודה כתאונה שאירעה תוך כדי עבודתו של הנפגע ועקב עבודתו. תאונת עבודה נחשבת לכזו כאשר היא מתרחשת בדרך מהבית לעבודה, במהלך יום העבודה או בדרך מהעבודה הבית [בכפוף למספר סייגים].  משכך, על מנת שתאונה תכנס לגדר "תאונת עבודה", צריכים להתקיים שני תנאים מצטברים:

  1. התאונה קרתה במהלך שעות עבודת הנפגע.
  2. התאונה קרתה עקב תנאי העבודה בהם נאלץ לעבוד הנפגע.

ביטוח נפגעי עבודה נועד לפצות מבוטחים שנפגעו בעבודה או בתאונה או שחלו במחלת מקצוע בגין אובדן שכר או הכנסה בתקופה שלאחר הפגיעה, שבה נעשו בלתי כשירים לעבוד, או בגין הנזק הגופני או הנפשי מהפגיעה. ביטוח נפגעי עבודה גם מסייע לנפגעים אלה לחזור לעבודה בעזרת שיקום מקצועי. המוסד לביטוח לאומי באמצעות קופות החולים מספק טיפול רפואי מלא לנפגעי עבודה הכולל לפי הצורך גם שיקום רפואי, החלמה, שירותי סיעוד ועוד.

מה אומר החוק? 

סעיף 80 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר מתי פגיעה בעבודה יכולה להיות מוכרת כתאונת עבודה. כך למשל, עובד שנפגע תוך כדי עבודה או עקב עבודה. כך למשל, עובד שהגיע למקום העבודה ונפל כתוצאה מליקוי מסוים. מקרה נוסף הוא של עובד שהיה בדרך לעובדה או בדרך הביתה ממקום העבודה. למשל: עובד עזב את מקום העבודה ובדרכו הביתה נפל ושבר את הרגל. חשוב לציין: אם עובד חזר לביתו, אך חלה סטייה מהותית מהדרך בה הוא אמור להגיע הביתה, הוא לא יהיה זכאי לפיצוי. כך למשל, עובד חזר הביתה אך בדרכו עצר איפשהו בשביל סידורים. גם אם נפגע כתוצאה מנפילה או תאונה הוא לא יהיה זכאי לפיצוי. כמובן, כל מקרה ידון לגופו ועל מנת לקבל חוות דעת מקצועית, יש צורך לקבל ייעוץ מעורך דין תאונות עבודה . אגב, אם העובד סטה מהדרך לצורך לקיחת ילדו מהגן, או כל מקום אחר שקבוע בחוק, ייתכן ויהיה זכאי לפיצוי. 

 יש 3 סוגים של פגיעות שנגרמות כתוצאה מהעבודה: 

  1. תאונת עבודה – פציעה מתאונה שהתרחשה במהלך העבודה או בדרך אליה או ממנה.
  2. מחלת מקצוע – מחלה שהתפרצה כתוצאה מסביבת העבודה.
  3. מיקרוטראומה הקשורה בעבודה – פגיעה שהתרחשה כנזק מצטבר, כתוצאה מהעבודה.

טיפול רפואי נפגעי עבודה פטורים מהשתתפות עצמית בכל טיפול רפואי שניתן להם עבור פגיעה העבודה. הן הטיפול הראשוני והן טיפול ההמשך ממומנים במלואם ע"י ביטוח  לאומי וקופ"ח. 

פיצוי בתקופת ההיעדרות מהעבודה נפגעי עבודה שכתוצאה מהפגיעה לא יכולים להמשיך ולעבוד למשך תקופה, זכאים לדמי פגיעה מהביטוח הלאומי  

  • משך הזמן – דמי הפגיעה יינתנו עבור משך הזמן שבו הנפגע לא יכול לעבוד, כשפרק הזמן המקסימלי הוא 13 שבועות (91 יום)
  • גובה הפיצוי – מחשבים את השכר ב-3 החודשים שקדמו לחודש הפגיעה, ומשלמים לנפגע 75% ממנו. גובה הפיצוי המקסימלי ליום הוא  1,201.63 ₪ נכון לשנת 2023.
  • דמי פגיעה מופחתים – אם נפגע איבד את הכושר לעבוד בחלק מהשעות שעבד, למשל הוא יכול לעבוד רק 4 שעות מדי יום, מקבלים דמי פגיעה מופחתים. שיעור הפיצוי החלקי הזה מחושב ע"פ הקביעה שיום עבודה הוא בן 8 שעות, לכן נפגע כזה יקבל פיצוי עבור 4 שעות מדי יום.

האם אירוע לב או שבץ מוחי נחשבים כתאונת עבודה?

אירוע לב או אירוע מוחי עשויים להיות מוכרים כתאונת עבודה, בעיקר אם מדובר באירוע חד פעמי שקרה במהלך עבודה. כמובן, יש חשיבות למועד האירוע והשאלה היא האם האירוע שקרה במהלך העבודה היה בסמוך לאירוע המוחי או הלבבי. עורך דין תאונות עבודה יידע בהתאם לנסיבות התאונה והמסמכים הרפואיים האם ניתן לסווג את האירוע כתאונת עבודה ולהגיש תביעה לביטוח הלאומי. רוצים דוגמא? נניח שבעל משרד לראיית חשבון ניהל ויכוח עם לקוח, אשר לא רצה לשלם לו. לבעלים נגרם מתח רב כתוצאה מהאירוע וכעבור זמן מסוים הוא לקה באירוע לב. ייתכן ומגיע לו פיצוי על פי חוק.

נפגעתי בתאונת עבודה, מה עליי לעשות כעת?

א. ליידע את המעביד ולקבל דו"ח אשר מעיד על התאונה [ב.ל 250]

ב. לתעד את הפרטים אודות נסיבות התאונה.

ג. עדים. יש לרשום את פרטי הקשר של העדים הרלוונטיים לתאונה.

ד. יש לתעד את כל המידע הרפואי הרלוונטי הקשור לתאונה, לאסוף מסמכים, קבלות וכל מידע אחר.

ה. יש לפנות לעורך דין מומחה לתאונות עבודה.

כיצד מחושב הפיצוי?

1. נכה עבודה שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות בשיעור הפחות מ-9% אינו זכאי לגמלה.

2. נכה עבודה שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות בשיעור של 9% – 19.99%- יקבל מענק חד פעמי.

3. נכה עבודה שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות בשיעור של 20% – 100% – יקבל  קצבה חודשית.* נכויות זמניות – נכה עבודה שנקבעה לו דרגת נכות זמנית בשיעור של 9% – 100% – יקבל קצבה חודשית.

תביעה נגד גורמים נוספים

  • תביעה נגד המעביד – במקרים בהם לא דאג לספק לעבוד סביבה עבודה בטוחה ותקנית, למשל עקב אי מיגון, שימוש במכשירים תקולים, נהלי עבודה לא בטיחותיים ועוד .
  • פוליסת תאונות אישיות.

למה לפנות אלינו?

משרדנו מתמחה בתביעות  נזיקין לאחר תאונות עבודה. משרדנו עובד למיצוי זכויותיו של הנפגע החל משלב התאונה ועד שלב הפיצוי ומלווה את הנפגע בכלל השלבים בביטוח הלאומי. במקרים המתאימים משרדנו יגיש תביעה נגד המעביד בבית המשפט וכן ידאג למיצוי הביטוחים האישיים של הנפגע. משרד מלכה, ורדי ושות' עורכי דין,