5 דברים שעליכם לעשות בכדי לקבל פיצוי!

רישום פרטי הרכב המעורבים בתאונת הדרכים- 

רישום ע"י הנפגע במידה ומצבו הרפואי מאפשר או ע"י מי מטעמו. רישום מס' רכב, מס' פוליסה, פרטי הפוליסה ופרטיו האישים של הנהג- שם מלא, ת.ז עפ"י תעודה מזהה, כתובת וטלפון כמו כן פרטי עדים במידה ויש. במידה ומעורב יותר מרכב 1 יש לרשום גם את פרטיו.

קבלת טיפול רפואי- 

חשוב מאוד בסמוך לאחר התאונה לגשת לחדר מיון, להיבדק ולקבל טיפול רפואי ובאם לא בוצעה פניה לחדר מיון בהזדמנות הראשונה יש לפנות לקופת החולים, כל האמור תוך הקפדה על תיאור מפורט של הכאבים והמגבלות מהם סובל הנפגע בפני הרופאים המטפלים, נסיבות התאונה ובקשה לקבלת הפניות מתאימות לרופאים מקצועיים ומומחים. ככל ובתאונה היה מעורב אמבולנס אשר פינה אותך. אל דאגה חברת הביטוח מכסה את עלות הפינוי.

איסוף מסמכים ותיעוד הוצאות אחרות- 

יש להקפיד על שמירת המסמכים הרפואיים המפרטים את התלונות, המגבלות, הבדיקות והאבחנות הרפואיות, התרופות והטיפולים אשר קיבל הנפגע במהלך טיפולו לרבות סיכומי מחלה, סיכומי אשפוז, אישורי  מחלה,  בדיקות הדמיה  בדיקות הדמיה (צילומי רנטגן, CT, EMG, MRI, US וכיוצ"ב), תיק פיזיותרפיה  כמו  כן  איסוף  קבלות וערכית רישום ההוצאות אשר נגרמו לנפגע עקב התאונה, כגון: תשלום עבור תרופות, עזרים רפואיים, חוות דעת, נסיעות וטיפולים רפואיים. באם שכרתם עזרת צד ג' בשל התאונה, מומלץ מאוד להחתים את הגורם ששכרתם לעזרה על מסמך המפרט שעות העבודה והשכר אשר שילמתם בצידן. במידה ונותרו בגוף הנפגע צלקות או המטומות רצוי לצלמן.

פניה לתחנת המשטרה- 

בסמוך ככל האפשר לאחר התאונה יש להגיע לתחנת המשטרה כפי בחירתכם, למלא טופס הודעה על תאונה ולמסור אישור רפואי, תעודת ביטוח חובה, רישיון נהיגה ורישיון רכב תקפים למועד התאונה, בהמשך יתקבל אישור המשטרה , אישור מפורט בנוגע לתאונה. יש להקפיד ולבדוק את נכונות הפרטים אשר מופיעים באישור המשטרה.

אין לדבר עם חוקרי ביטוח- 

חברות הביטוח מרבות לעשות שימוש בחוקרים פרטיים להשגת מידע דוגמת פרטים נוספים אודות התאונה, הנפגע, עברו הרפואי וכיוצ"ב, ויודגש כי זכותן לעשות כן. החובה אשר חלה על הנפגע לשתף עימן פעולה לעיתים מציבה בפניו מכשולים ולפיכך על מנת למלא החובה מבלי להיפגע מומלץ ביותר להימנע מכל הקשור עם חוקרי הביטוח אשר מפינים נחמדות וביטחון לעזור לנפגע, לא למסור פרטים אודות התאונה   ו/או   הפגיעות   מהן סובל הנפגע ופשוט להפנות את חוקר הביטוח ללא אומר ודברים אל עורך הדין.

חשוב! על מנת לנהל תביעת נזיקין בייחוד במקרים בהם נגרמו נזקי גוף קשים נדרשת מיומנות רבה ולפיכך מומלץ לפנות סמוך ככל האפשר למועד התאונה לעו"ד המתמחה בנזקי גוף. יודגש כי  במקרים   רבים פונות חברות הביטוח ישירות לנפגע על מנת לסלק התביעה מהר ככל האפשר אולם כמובן שכל תפקידם של חוקרי הביטוח אשר פועלים לעשות כן הינו לחסוך כסף לחברת הביטוח ולוודא כי הנפגע יקבל פיצוי זעום אשר כלל  לא משקף את הנזקים אשר נגרמו לו. לכן כאמור חשוב מאוד לשתף פעולה עם חוקרים אלה, אשר לרוב עובדים במסווה ולא יציגו עצמם כחוקרים, ולא לחתום על דבר! 

חדש!!! בית המשפט העליון הכריע בסוגית האופניים החשמליים- ביום 12/10/20 ניתן פסק דין תקדימי של בית המשפט העליון לפיו אופניים חשמליים הם לא רכב מנועי!  בכך הגיעה לקיצה שאלת סיווגם של האופניים החשמליים, אשר הייתה תלויה ועומדת בשנים האחרונות בערכאות השונות והעסיקה את כולם. משמעות הפסיקה היא, שהולכי רגל שנפגעו מאופניים חשמליים, לא יוכלו לתבוע פיצוי על פי החוק המבטיח פיצוי לנפגעי תאונות דרכים, והיה עליהם להגיש תביעת נזיקין רגילה. ובמקרה של תאונה בין רכב לאופניים חשמליים, יוכל רוכב האופניים שנפגע מהרכב לקבל פיצוי מחברת הביטוח של הרכב.