זכויות לנכים של מי ששירת בצה"ל ובמערכת הביטחון, הוא ראשית עניין מוסרי ועשיית צדק למען אלה אשר תרמו לביטחון המדינה. מעבר לכך, המעוגנת גם  כזכות משפטית עפ"י חוק הנכים, תגמולים ושיקום, התשי"ט-1959.

החוק מגדיר "נכות" כמצב של אובדן כושר ויכולת לפעול באופן תקין, בין אם מדובר בכושר שכלי או גופני. מצב של מוגבלות וכשל לפעול בצורה תקינה. נכי צה"ל הם מי שנגרמה להם נכות במהלך שירות צבאי או גוף בטחוני אחר, כתוצאה מפציעה, חבלה, קרב או החמרת מחלה.חוק הנכים כולל שלושה סוגי נכות עיקריים:*חבלה במהלך שירות בטחוני.*מחלה בזמן השירות הביטחוני.* החמרה של חבלה או מחלה שהוכרו כנכות במסגרת שירות בטחוני.כדי לקבל הכרה כנכה מצה"ל יש להגיש תביעה למשרד הביטחון באמצעות עורך דין לענייני נזיקין המתמחה בפגיעות בצבא

תביעה מול משרד הביטחון 

הגדרת הזכויות הזכאות וההטבות לאנשים שהוכרו כנכי צה"ל יינתנו רק למי שעמד בקריטריונים ובתנאים המוגדרים בחוק. על עורך דין המייצג את התובע, להוכיח את הקשר הסיבתי בין השירות הביטחוני של אותו אדם לבין הנכות. התביעה תוגש לקצין התגמולים במשרד הביטחון, אשר הוא הגורם המכריע בקביעת הנכות, סוג הנכות ורמתה בהמשך יידרש הנפגע להגיע לוועדה רפואית אשר תבחן ותקבע את אחוזי הנכות והפיצויים. במידה וקצין התגמולים יבקש לערער על החלטות הוועדה הרפואית, הוא יוכל להחליט על זימון לוועדה רפואית עליונה נוספת בחלוף חצי שנה או לקבוע פיצוי. משרד הביטחון הוא האחראי על שיקום נכי צה"ל וטיפול במשפחות השכולות, בשני אגפים נפרדים בכל אחד מהם פועל קצין תגמולים.

מהו קשר סיבתי בתביעות נכה צה"ל? 

ישנם נכים רבים אשר חלו או נפגעו במהלך השירות הצבאי או הביטחוני, והם גורסים כי הם יוכלו להיות מוכרים כנכי צה"ל או נכי משרד הביטחון. אנשים אשר שירתו בצבא, בשירות בתי הסוהר, במשטרה ועוד.כדי להיות מוכרים כנכי צה"ל, עורך דין לענייני צבא המייצג אותם, צריך להוכיח בתביעה כי קיים קשר נסיבתי בין הפגיעה לבין השירות הביטחוני. כלומר- הנכות עליה הם תובעים, קשורה קשר הדוק בנסיבות, אירוע או תרחיש שאירע במהלך השירות שלהם או שמדובר בנכות מוסבת.נכות מוסבת היא נזק נוסף אשר נגרם לחייל או לאיש ביטחון, בעקבות פגיעה, פציעה או חבלה שאירעה במהלך השירות. זו עלולה להיות תוצאה של טיפול בנכות המוכרת, או התפתחות של מחלה נוספת. לדוגמה. אם חייל נפגע בצבא בעמוד השדרה, עלולה להתפתח אצלו מגבלה ברגל, ולפי תקנה מספר 9, "נכות מוסבת" זו תוכר גם ע"י משרד הביטחון.  דוגמה נוספת: חייל אשר נפצע בקרב, ובמשך שנים נטל תרופות אשר גרמו לפגיעה בכלי הדם, יכול   להגיש תביעה להכיר במחלה זו כנכות מוסבת.

תביעה בגין החמרת מצב

כאשר מתקיימת החמרה במצב הרפואי של נכי צה"ל או מערכת הביטחון, זכותם להגיש תביעה באמצעות עורך דין לענייני צבא בגין החמרה של מצבם הרפואי, גם אם לא הוכרו קודם לכן כנכים. ההחמרה צריכה לנבוע ישירות או בעקיפין מהנכות הקיימת. כדי להגיש תביעה כזו חייב עורך הדין המייצג להשיג מסמכים רפואיים ותיעוד מפורט לגבי הפגיעה או הפציעה ולגבש טענות וראיות מוצקות להוכחת הקשר בין ההחמרה לנכות המבוקשת.

 קביעת אחוזי נכות

* אחוזי נכות בגובה של 1%-9% אינם כוללים פיצויים.* אחוזי נכות של 10%-19% מקנים קבלת מענק בסכום חד פעמי.* אחוזי נכות בגובה 20% ומעלה – מקנים זכות לנכות קבועה מדי חודש. נכי צה"ל אשר נקבעו להם 20% אחוזי נכות ומעלה, זכאים לקבל טיפול רפואי מקיף כולל: אשפוזים, תרופות, בדיקות, טיפולים ועוד.נכי צה"ל עם אחוזי נכות פחותים מ-20% זכאים לקבל טיפול באמצעות קופת החולים אליה הם שייכים. המאמר לא מהווה תחליף לייעוץ משפטי ומהווה תיאור כללי בלבד