תאונת עבודה נחשבת לכזאת כאשר עובד נפגע במהלך עבודתו, בסמוך אליו, בדרך לעבודה ובחזרה ממנה. האחריות על דיווח התאונה חלה על המעסיק. עליו למלא טופס באופן מיידי למפקח העבודה האזורי במידה ולנפגע נקבעה אי כשירות ליותר מ-3 ימים או שגרמה למותו. לפיכך, עובד שעבר תאונה בדרך או בחזרה לעבודה מחויב להודיע למעבידו כדי שימלא טופס על תאונת עבודה. במידה והמעסיק מסרב למלא טופס תאונת עבודה, ניתן למלא טופס תביעה ולציין עם פרטיו האישיים של המעסיק על הסירוב. הכרה בתאונת עבודה תוכר גם אם המעביד מסרב לדווח ויתרה מכך, גם אם לא שילם עבור העובד דמי ביטוח לאומי. כמו כן, תאונת עבודה נחשבת גם במקרים של מחלת מקצוע כתוצאה מטראומה, חשיפה לרעלים או חומרים מסוכנים.

זכויות העובד שנפגע בתאונת עבודה

 כשמדובר על תאונת עבודה זכויות העובד ברורות הן בעניין קבלת הקצבה מביטוח לאומי והן במקרה של תביעת המעסיק. עובד שנפגע יכול להגיש נגד המעסיק תביעה על מנת לקבל פיצוי עבור נזקי גוף כתוצאה מתאונת העבודה.. התביעה מוגשת רק אם ניתן להוכיח שהפגיעה נגרמה עקב רשלנות המעסיק בעבודה או מחדל. במקרים אחרים אין טעם לתבוע את המעסיק. את הפיצויים שמקבלים מתביעה נגד המעסיק על רשלנות או מחדל הביטוח הלאומי מנכה מתשלומי התביעה עבור הפיצוי. לפיכך, מומלץ למצות את הזכויות מהביטוח הלאומי לפני שתובעים את המעסיק. תביעה לביטוח לאומי 

בגין תאונת העבודה מגיע לעובד פיצוי על אובדן כושר עבודה מהביטוח הלאומי. מעבר לכך מגיעות לו זכויות נוספות כמו: טיפול רפואי, הוצאות על אמבולנס, הוצאות אשפוז, רפואה אלטרנטיבית וכו' בהתאם לנזק שנגרם לו. 

סמוך למועד התאונה לעובד הנפגע יש זכות לקבל סיוע רפואי ראשוני מקופת החולים אליה הוא משתייך ופעולה זו אינה כרוכה בהוצאות. כאשר מעורב אמבולנס בפינוי הנפגע, הוא יוכל לדרוש את ההוצאה הכספית עבורו מקופת החולים. 

אם הנפגע מקבל טיפולי המשך אלטרנטיביים הוא יהיה זכאי לקבל החזר על ההוצאות מהביטוח הלאומי בהמלצת רופא המשפחה. עובד שכיר צריך לקבל טופס הפנייה לטיפול רפואי מהמעסיק שלו ואילו עצמאי ממלא את הטופס בעצמו. בין אם אובדן כושר העבודה צמית ובין אם זמני, לעובד הנפגע יש זכות לקבל דמי פגיעה על אובדן הכנסה. כלומר, אם אינו עובד עקב הפגיעה, הפיצוי ישולם לו על ידי הביטוח הלאומי על מנת שהכנסתו לא תיפגע עקב אובדן כושר העבודה. כדי לקבל דמי פגיעה על הנפגע לקבל תעודת אי כשירות מקופת חולים או מהמיון בבית החולים. 

במידה ונקבע אי כושר עבודה חלקי והיקף עבודתו הצטמצם, הוא זכאי לדמי פגיעה על השעות מהן נעדר. בשני המקרים יש למלא טפסים לביטוח הלאומי.